2017

Op dat wij nooit zullen vergeten!

 

Een aantal maanden geleden bereikte ons het nieuws dat het Canadian Allied Forces museum in Stad Groningengeen steun meer kreeg vanuit de gemeente Groningen, en huur moest gaan betalenvoor het pand aan de Ulgersmaweg. In het 1e jaar werdhet museum wél gesteund door de gemeente. Hiertegenover stond dat het museumhet pand met behulp van vrijwilligers moest onderhouden. Een prima constructielijkt ons. Een bijkomend nadeel is dat stad Groningen in 2020 viert dat zij 75jaar geleden bevrijd is. Hier kan het Canadian AlliedForces museum dus helaas geen rol meer in spelen. Hetmuseum was graag in Groningen gebleven, maar kan simpelweg de huur nietopbrengen.

 

Wij als Doppers betreuren het ten zeerste dat de gemeente Groningen geensteun geeft aan een prachtig stuk historie. Het museum beschikt over velepronkstukken die in de jaren '40 zijn gebruikt door onze bevrijders, deCanadezen.


Een paar weken terug is bekend geworden dat het museum zich in hetwesterkwartier zal gaan vestigen. Om het nieuwe museum een steuntje in de rugte geven, hebben wij een klein stukje historie uit het museum ontvreemd.

Wij citeren;


De verhuisdozen moesten bij wijze van spreken nog worden uitgepakt, maar hetOorlogsmuseum - dat onlangs van de stad naar Grootegast verhuisde - moet meteenal een tegenslag verwerken. Eén van de pronkstukken is gestolen. Deze wagon isonderdeel van het museum dat zich straks in het westerkwartier zal vestigen.


“Het karretje is onder meer gebruikt bij de aanleg van vliegveldHavelterberg. Deze basis gebruikten de Duitsers om geallieerde vliegtuigen teonderscheppen en neer te halen.”


De DOP hoopt met deze ontvreemding dat het museum in het westerkwartier deaandacht krijgt die het verdient. Het lijkt al lang geleden, maar we hebben nogsteeds onze bevrijding mede te danken aan de Canadezen

 

 

 

Poll

Waar kijkt u dit jaar het meeste naar uit?