1997

1997 - 'Gigantischeooievaar kraakt nest'

 

Op de één na laatste dag van 1997, vroeg de Doezumer Oudjaars Ploeg aandacht voor iets wat nog steedsniet voltooide 'eibersnest'. Burgemeester Kor Dijkstra en vice-voorzittervan Dorpsbelangen Johannes Hut waren als officials aanwezig bij dezeoudejaarsstunt. Zij onthulden samen een doek met daarop de tekst: 'Voordat ditnest officieel geopend wordt, is het hout allang verrot.' Want al een jaar langwordt gewerkt aan de realisatie van het ooievaarsnest maar dit klaart nogweinig.