2017

Roan van Dellen

Dit jaar was de laatste baby van Doezum Roan van Dellen, zehebben een DOPwikkel doek gekregen vanuit de DOP.

Poll

In deze coronatijd, naar welke dopactiviteit kijkt u het meeste uit.