Overig

2019

Roer van Drachtster skûtsje duikt op in Doezum.

 

Traditiegetrouw organiseerde de DoezumerOudjaars Ploeg (DOP) ook dit jaar weer een oudejaarsstunt. Een stunt die watbetekent voor het hele dorp. De afgelopen jaren pakte de DOP al groots uit endaar deed het dit jaar weer een schepje bovenop. Onlangs reden de jongeren vande DOP naar Drachten, waar ze het roer, dat onderdeel is van het Skûtsje,ontvreemden. Op oudejaarsdag werd dit gepresenteerd in Doezum.

 

“Er zijn dit jaar veel dingen gebeurd, zowel in Doezum alsin Nederland”, vertelt Bart Oldewarris, voorzitter van de DOP. “In Nederlandsprong de stikstofkwestie naar voren. Een onderwerp waarover veel te doen isgeweest en het is een complexe kwestie. Maar uiteindelijk komt het wel weer opde schouders van onze boeren terecht”. Voor de stunt heeft de DOP daaromgekeken naar iets wat daar symbool voor staat. Maar ook wilde de DOP een linkmet Doezum en ook dat is gelukt. “Als we kijken naar Doezum is er het afgelopenjaar ook veel veranderd”, gaat Oldewarris verder. “De Provinciale Weg iseindelijk aangepast en er is begonnen met de bouw van het Dorpshuis. Hier ishard voor gewerkt door verschillende Doezumers. AlsDOP hebben we lang nagedacht over een stunt die voor beide onderwerpen symboolstaat”.

 

De DOP heeft verschillende vergaderingen zitten broeden enuiteindelijk kwam er natuurlijk een idee. “We zijn in het hulst van de nacht oppad gegaan”, laat Oldewarris weten. “In Drachten hebben we het roer opgehaald,dat onderdeel is van het Skûtsje die op de rotonde in Drachten staat. Deze isneergezet met het idee dat het roer de komende vier jaar wordt opgeknapt doorverschillende vrijwilligers, waarna het weer kan varen. Met dit roer willen weeen tweetal dingen aangeven, voor Nederland en voor Doezum. Wat betreft deeerder genoemde stikstofkwestie willen we de volgende boodschap naar Den Haagsturen: ‘Met de nieuwe regels komt Den Haag aan ons eigendom, daarom moet hetroer in Nederland om. Hiermee steunen wij onze boeren”. Naast destikstofkwestie presenteerde de DOP op oudejaarsdag nóg een spandoek. Eenspandoek voor Doezum zelf. “Net als het opknappen van het Skûtsje, zijn er ookvoor het Dorpshuis veel mensen nodig om het hetkloppend hart van Doezum te maken, wat we de afgelopen jaren hebben gemist”,gaat Oldewarris verder. “Daarom willen we het volgende duidelijk maken: ‘Voordit Dorpshuis moeten we met zijn allen staan, met dit roer kunnen we de goedekant op gaan’. Als DOP hebben we de afgelopen dagen gezien wat Doezum samen kandoen. Als we met zijn allen voor het Dorpshuis gaan staan, kunnen we er ietsmoois van maken”.

 

 

Poll

Waar kijkt u dit jaar het meeste naar uit?