2018

Doezum ontzet de Peen.

Er gaat het komende jaar veel veranderen voor Doezum en de dorpen in de omgeving.

We vallen straks onder de nieuwe grote gemeente het Westerkwartier.

De DOP heeft de afgelopen jaren met de Stunt zaken aangeboord op landelijk, provinciaal en vaak op gemeentelijk niveau. Zo hebben we bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor Starterswoningen en een dorpshuis. Dit zijn punten die nog steeds van belang zijn.

Een nieuwe gemeente betekent een nieuwe start, en een goed begin is het halve werk.
Om de nieuwe gemeente westerkwartier een beetje op weg te helpen. Verlaten we het jaar als gemeente Doezum.

Agenda

Gemeente Doezum heeft een aantal punten op zijn agenda.

Het eerste punt is het behouden van de identiteit van de dorpen.

Als grote gemeente moet je er voor waken dat je de kleinere dorpen niet vergeet. Elk dorp binnen de gemeente Grootegast heeft zijn eigen identiteit. Deze zullen met de nieuwe gemeente niet veranderen. Als Gemeente Doezum willen we aandacht blijven besteden aan deze dorpen. We willen dat deze dorpen hun identiteit behouden, en dat de kleinere dor[Pen niet worden vergeten.

Dan ons tweede punt. Het straatbeeld zal het komende  jaar veranderen. En u heeft het misschien gemerkt. Het straatbeeld is de afgelopen dagen ook al een beetje verandert. In de tent ziet u aantal borden liggen die symbool staan voor ons volgende punt.

Met een nieuwe gemeente komen er nieuwe borden. Als gemeente Doezum willen we de hiervoor genoemde identiteit van de Dorpen terug laten komen.

Daarom gaat er zoals een streep door de Dorpsnamen. De nieuwe dorpsnamen zullen in het westerkwartiers op de borden komen. Want het westerkwartiers is een belangrijk onderdeel van de identiteit van de nieuwe gemeente.

Deze nieuwe namen bent u misschien ook al tegengekomen. Maar we hebben ze toch nog even op de foto gezet. Zo zijn we ook wel weer.


Dan hebben we als nieuwe gemeente ook nog een derde punt. Als Gemeente Doezum willen voorzien in wat de dorpen nodig hebben. We willen luisteren naar de Dorpen.

Denk in het geval van Doezum aan de eerder genoemde starterswoningen en het dorpshuis. Als DOP hebben we een aantal geluiden opgevangen van een dorp uit de omgeving.

Dit dorp was heel vroeger nog onderdeel van Doezum... De geluiden die we opvingen was, dat dit dorp niet onderdeel wilde zijn van de nieuwe gemeente.

Hier hebben we als DOP goed naar geluisterd, en even over nagedacht. En we waren het roerend met ze eens.


 

 

Poll

Waar kijkt u dit jaar het meeste naar uit?