Overig

2022

 

Stunt 2022

 

Hierbij ons stuntverhaal:

Elk jaar proberen we als DOP een stunt te bedenken die wat voorhet dorp betekent. En als we daar voor wat moeten ontvreemden vinden we datnatuurlijk niet erg. Er zijn dit jaar veel dingen gebeurd, zowel in Doezum alsin Nederland.

Het is een roerig jaar geweest. Van een oorlog in Oekraïne naareen WK in Qatar. Stijgende olieprijzen en uitgebuite arbeiders.

Met dit thema zijn we op zoek gegaan naar een object die we kondenontvreemden. Na een gouden idee zijn we gaan verkennen. We zijn in de autogestapt en een dik uurtje later waren we op locatie. Op zoek naar ons objectkwamen we zelfs even over de grens. Maar bij onze oosterburen was het objectwat we zochten nog in werking.

Maar gelukkig met een beetje hulp uit Schoonebeek hebben we tochdit object kunnen ontvreemden. Door het vakwerk wat in dit object is gestopt.Hebben we hier ook een werkend exemplaar.

Dit was het hoe nu het waarom. De oliecrisis van het afgelopenjaar heeft ons laten zien, dat we als Nederland te afhankelijk zijn van anderelanden. Nederland importeerde vorig jaar ter waarde van 18,4 miljard euro aangoederen uit Rusland. Het ging voor 87 procent om olie. Onbetaalbare energie enbenzine prijzen, leden tot geldzorgen en koude huiskamers.

Om Doezum in de toekomst te behouden voor een nieuwe crisis is deDOP opzoek gegaan naar het zwarte goud in onze omgeving. En na een aantalnachtelijke graafpartijen hadden we beet.

Met behulp van dit object kunnen we het hier naar boven halen.Want zoals ook op het spandoek te lezen is: De olieprijs kan de DOP niksverrekken, omdat we zelf olie uit de grond trekken.

Ook gaat er een deel van de het olie uit Nederland richting hetbuitenland. Met de spreuk De regering verkoopt aan het buitenland, Doezum houdthet in eigen hand. Doezum houdt deze olie voor zichzelf en voor de rest vanNederland als we wat over hebben.

Hopelijk leidt dit ook tot lagere prijzen aan de pomp. Met hierbijeen eervolle vermelding voor een andere stunt uit ons 30 jarig verleden.Hiervoor hebben we de spreuk: Doordat de DOP olie uit de grond haalt, wordt erdoor Doezum aan de pomp minder betaald.

Dan nu de onthulling van het object, waarmee Doezum een aantalrijke jaren tegemoet gaat.

We zien hier de Doezumer OliePomp en hetbegin van de Doezumer Aardolie Maatschappij.

We hebben de vinder van het zwarte goud ook hier bij onsuitgenodigd. Deze man heeft zichzelf ook gelijk omgedoopt tot een Sjeik met denaam Eagle. Met het afgelopen WK is gebleken dat jemet olie en een corrupte FIFA alles kan kopen. Mensenrechten zijn hier bij nietvan belang. Onze eigen Sjeik Eagle wil graag het WKnaar een plek halen waar het voetbal ook gewaardeerd wordt en we waarde hechtenaan mensenrechten.

Hierachter zien we de bakermat van de eerste wedstrijd van dit WK.Met de vrijstaat Doezum als thuisland.

Want: Met alle olie hier in de grond, is het WK 2026 bijna rond.


Poll

Waar kijkt u dit jaar het meeste naar uit?